Kontakt 

www.policy.dk

Hortensiavej 33,

7700 Thisted

22 95 08 11

policy@policy.dk

 

velcome

 

 

Nedenfor præsenterer vi et uddrag af referencer for Policy.dk og Peter Gorm Larsen. 

 

Afsluttet evalueringsopgave for Silkeborg Kommune, Ældreområde Øst, januar 2011 i samarbejde med NIRAS Konsulenterne. Se omtale i Midtjyllands Avis (1,2), onsdag den 13. maj 2009. Se kronik i Jyllands-Posten den 28.02.2011: Hvem vil være i seniorjob? 

 

Gæsteforelæsning den 25. oktober 2006 på Danmarks Biblioteksskole i Aalborg med titlen "”Bibliotekaren som didaktiker – teori og eksempler”.

 

Tilknyttet biblioteksprojektet "Engelsk for alle", Roskilde Bibliotek og Herning Bibliotek. Forestod dog ikke evalueringen af projektet.  

 

Evaluering af leve-bomiljø på Pleje- og aktivitetscenter Højvangen, afsnit Lynghøjen, Tjele Kommune, oktober 2006. Udført af Cand. Scient. Pol. Peter Gorm Larsen.  Kort og lang version af rapporten. Se omtale i Viborg Stifts folkeblad den 19. oktober 2006. Se udpluk af kommunikation med opdragsgiver. Se omtale på årsmøde KL´s sociale temamøde om kvalitetsudvikling af kommunernes velfærdsservice, Aalborg den 31. maj og 1. juni 2007. 

 

Oplægsholder på kursus om læringsteori på Danmarks Biblioteksskole i København den 8. marts 2006. Se program

 

Gæsteforelæsning den 14. oktober 2005 på Danmarks Biblioteksskole med titlen "”Bibliotekaren som didaktiker – teori og eksempler”.

 

Kurset "Bibliotekaren som didaktiker", for Bibliotekarforbundet, 20. september 2005, Se program.

 

Følgeforsker på projektet "Læring og Viden", Gentofte Bibliotek. Opstart den 6. juni 2005.

 

Kurset "Bibliotekaren som didaktiker", for Bibliotekarforbundet, 28. april 2005, Se program

 

Foredrag for 80 bibliotekarer og gymnasielærere på Vesthimmerlands Gymnasium den 14. april 2005. Se PowerPoint

 

Konsulent opgave for Tjele Kommune, Ældreservice, projektudarbejdelse mm. forår 2005. 

 

Evaluator i "Det refleksive læringsmiljø" mellem Otterup Bibliotek og Nordfyns Gymnasium. Aftale indgået med Nordfyns Gymnasium, december 2004, om evaluering også i 2004-2005. 

 

Pædagogisk kursus for bibliotekarer på landets ingeniørskoler, den 3. og 4. samt den 15. juni 2004 på Ledernes Uddannelses Center i Odense som underleverandør til Ingeniøruddannelsernes Pædagogiske Netværk. Tilbagemelding på kurset fra IPN. 

Oplæg - Pædagogiske vinkler på information og informationssøgning - temadag på Koldingfjord hotel den 28.april 2004, for Handelsskolernes Biblioteksforening. Se PowerPoint.  

 

Kursus for informationsspecialister på Danmarks Radio den 14. april 2004. Dansk Statistik på nettet som underleverandør til Danmarks Biblioteksskole. Se hæfte

 

Oplæg på temadag "Informationskompetence - mål og måling" på Syddansk Universitet, Odense, tirsdag den 20. januar 2004. Se PowerPoint

 

Oplæg omkring "elektronisk konkurrentovervågning" for Foreningen af Dansk Møbelindustri, Fredericia Messecenter den 3. december 2003. Se lang præsentation. Se uddrag af omtale og foto i Danske Møbler nr.1, 2004. 

 

Evaluator i "Det refleksive læringsmiljø" mellem Otterup Bibliotek og Nordfyns Gymnasium. Rapport færdig i august 2004. Rapporten findes på www.refleksive.dk eller her.  

 

Kurset "IT, pædagogik, bibliotekarens og lærerens samspil", afholdt på Herning Centralbibliotek den 6. og 7.maj 2003. Se tilbagemelding

 

Oplægsholder - Folkebibliotekets rolle i samfundsfabrikken Danmark -  på personalemøde for Esbjerg Bibliotekerne, den 2. april 2003.

 

 Oplægsholder på konference om gymnasiebibliotekerne, Nordjyllands Amt, 6. marts 2003. Program for og bag. Se kommentar på foredrag.

 

Bibliotekerne på læringsbanen?, oplæg til CVU-Midt-Vest biblioteksnetværk, Skive Seminarium torsdag den. 30.1.2003.

 

Oplægsholder på konferencen Borgerinformation - Fokus på virtuel referenceservice i folkebiblioteket II, Temadag den 12. december 2002, Danmarks Biblioteksskole.

 

Oplægsholder på konferencen "Læring i Kaos - for alle" - Sandbjerg Gods, 7.-8.11.2002 - Danmarks Skolebibliotekarforening. 

 

Oplægsholder for nordjyske skolebibliotekarer i Aalborg og Hjørring den 6. og 7. november 2002.

 

Oplægsholder på Danmarks Biblioteksskole for studerende i uge 43, 2002.

 

Oplægsholder hos Minibib - en sammenslutning af bibliotekarer i centraladministrationen - den 11.september 2002

 

Opgave for Biblioteksstyrelsen i Danmark. Skrivning af artikel om et konsulentarbejde for Ringsted Kommune. Trykt i Scandinavian Public Library Quartely, june 2002, vol 35.

 

Omtale hos HK Service & Industri Århus: ”Test informationskompetencen”, Nyhedsbrev nr. 62, juni 2002.  

 

Kronik i Erhvervsbladet den 4.4.2002 om Informationskompetence.

 

Omtale af informationskompetence i "Nyt om Efteruddannelse", 13. årgang, 25. marts 2002, udgivet af Institut for Konjunktur-Analyse

 

Oplæg og test af udvalgte nøglemedarbejderes informationskompetence på virksomhederne Dantherm den 6.3.2002, B6 den 18.3.2002 og Sintex den 21.3.2002.

 

Foredrag om informationskompetence på Sydthy Bibliotek den 5.3.2002 og Kjellerup Bibliotek den 11.3.2002. 

 

Foredrag og test af informationskompetence af mindre gruppe gymnasieelever på Gammel Hellerup Gymnasium arrangeret af gymnasielærer Solveig Dupont den 8. februar 2002 i Hellerup. 

 

Foredrag om informationskompetence for Dafolos personaleforening den 7. februar 2002 i Frederikshavn.

 

Foredrag for erfarne virksomhedskonsulenter i Odense den 25. januar 2002.

 

Omtale af projekt i Computerworld den 21. december 2001.

 

Længere interview i radioprogrammet Harddisken på P1 søndag den 16.december 2001 kl. 18.00. Genudsendt onsdag den 19. december 2001. Var også bragt i Radioavisen den 14. december som kort indslag.  Uddrag i Nordjyllands Radio fredag den 28. december 2001. Findes online hos www.dr.dk. Se en af flere kommentarer.

 

Artikel om Informationskompetence i Nordjyske Stiftstidende den 8. december 2001.

 

Omtale af oplæg og interview i det norske tidsskrift Bibliotekaren, 9. årgang 8, 2001. Arbejdet er foretaget i egenskab af konsulent på Danmarks Biblioteksskole.

 

Igennem 3 år underviser på lederkursus. Se kommentar fra kursusleder

 

Igennem 3 år afholdt kurser for informationsspecialister i Danmark i egenskab af konsulent på Danmarks Biblioteksskole. I særlig grad har jeg holdt pædagogiske kurser. Se en af mange kommentarer

 

Afholdt mange fjernundervisningskurser (e-learning). Se nogle af mange kommentarer

 

Reference fra virksomhed som deltog i det nu lukkede projekt "Informationskompetence og videnstyring i små- og mellemstore virksomheder" under Det Digitale Nordjylland 2001, hvor jeg medvirkede som konsulent.

 

Oplæg den 8.11.2001 på en konference for uddannelsesinstitutioner i Thisted kommune.  

 

Medvirket til at uddanne centralbibliotekernes trænere i Københavns kommune, Frederiksberg kommune, Københavns Amt og Frederiksborg Amt i foråret 2001. Min opgave var de pædagogiske teorier og videosupervision. Opgaven blev løst i egenskab af konsulent på Danmarks Biblioteksskole. Se kommentar.  

 

Afholdt rekvirerede kurser i brugerundervisning for både ansatte på Statsbiblioteket i Aarhus og ansatte på Danmarks Pædagogiske Universitet. Kurserne afholdtes sammen med rektor på Danmarks Biblioteksskole Leif Lørring. Se kommentar.

 

Oplæg (pdf-fil) på Humanistisk Informatik Aalborg Universitet den 18.9.2001. Se kommentar. 

 

Oplægsholder på årsmøde for forskningsbibliotekarer 2001. Arbejdet er foretaget i egenskab af konsulent på Danmarks Biblioteksskole. Se kommentar fra arrangør.

 

Oplæg på konferencen "Lille Bibliotek, hva`nu?" omkring bibliotekarens rolle og funktion i de nye CVU´er den 31. maj 2001. i egenskab af konsulent på Danmarks Biblioteksskole. Konferencen var afholdt af bibliotekspersonalet på pædagogseminarierne, lærerseminarierne og Danmarks Pædagogiske Biblioteks provinsafdelinger.  

 

Oplæg til Handelsskolernes Biblioteksforening den 7. og 8. marts 2001 i Silkeborg. Titlen var "Brugerorientering - spildte kræfter". Det var i egenskab af konsulent på Danmarks Biblioteksskole. 

 

Artikel af lektor Knud Holch Andersen i Gymnasiebladet nr. 12.2000, hvor dele af oplæg er citeret. Arbejdet er foretaget i egenskab af konsulent på Danmarks Biblioteksskole.

 

Artikel af lektor Knud Holch Andersen i Uddannelsesbibliotekaren 2001 nr.1 hvor dele af oplæg er citeret. Arbejdet er foretaget i egenskab af konsulent på Danmarks Biblioteksskole.

 

Omtale af konsulentarbejde i Bibliotekspressen nr. 12, 2000, 27. juni side 412 foretaget i egenskab af konsulent på Danmarks Biblioteksskole. Her indgik videosupervision. Se kommentar. Siden var jeg konsulent på projektet "Internet for alle" i Ringsted kommune. Rapporten blev færdig i august 2001. Den findes her i pdf-format

 

Omtale i Ugeavisen på Danmarks Biblioteksskole 30.11.2000 af min deltagelse i en projektkonkurrence udskrevet af Det Digitale Nordjylland. 

 

Oplæg på hovedbiblioteket i Helsingør den 10.11.2000 med titlen "Folkebiblioteker i videns- og informationssamfundet".

 

Artikel fremlagt i Italien den 1. august 2000 på konferencen "International Conference on Advances in Infrastructure for Electronic Business, Science, and Education on the Internet”. Artiklen er skrevet i egenskab af konsulent på Danmarks Biblioteksskole.

 

Oplæg på Aalborg Universitetsbibliotek den 9. juni 2000 med titlen "Glem IT" som konsulent på Danmarks Biblioteksskole. 

 

Artikel fremlagt i London, Oplympia  den 23. marts 2000 på konferencen "Internet Librarian International". Artiklen er skrevet i egenskab af konsulent på Danmarks Biblioteksskole.

 

Omtale af CD-ROM i forbindelse med evaluering af Det innovative seminarium. Arbejdet er sket i egenskab af seminarielærer på Aalborg lærerseminarium. Se også hvad nogle gymnasielærere skriver.

 

Projektkonkurrence udskrevet af Novo Nordisk, hvor seminariet vandt 3 millioner kr. Min deltagelse er beskrevet i bogen Plan - IT: Offentlig IT-strategi, Dafolo Forlag, 1999.