Samfundsfag

"Denne side har til formål at gøre en almindelig samfundsfaglig teoribog digital og pædagogisk mere tilgængelig."


Siden er et resultat af et projekt kaldet "Politik i virkeligheden og i teorien". Projektet blev gennemført på Aalborg Seminariums innovative samfundsfags linjehold 1998/99. Første del af projektet bestod i at opsøge politiske emner i "det virkelige samfund" uden nogen form for forkundskaber. Herefter fulgte så arbejdet med Jørgen Goul Andersens bog "Politik og Samfund i forandring". Samfundsfags linjeholdet blev delt op i 8 grupper svarende til kapitlerne i bogen. Underviserne Peter Gorm Larsen og Inger Guldbæk Bendixen varetog det første kapitel.

Siden er opbygget i 3 frames. Den tekniske side af web-siden er primært produceret af en såkaldt styregruppe der bestod af 5 studerende og underviseren Peter Gorm Larsen.

Hver gruppe har bearbejdet deres tildelte kapitel og derefter lavet deres del af hjemmesiden. Grupperne udarbejdede kontrolspørgsmål og svar, diskussionsoplæg, action i virkeligheden, supplerende litteratur, anmeldelse af kapitlet og links.

Målgruppen for denne web-side er lærerstuderende, seminarielærere, gymnasieelever og gymnasielærere og andre med interesse for samfundsfag.

Siden er primært opbygget som et didaktisk redskab i forbindelse med Jørgen Goul Andersens føromtalte bog. Derudover har de studerende fundet emnerelaterede links til Internettet for hvert kapitel. Desværre opdateres siden ikke og mange links duer derfor ikke længere og det er en skam. Sidens interne links fungerer derimod upåklageligt og de er trods alt de vigtigste.

Opdatering er en tidskrævende og til tider kedelig beskæftigelse. For at en side hele tiden er up-to-date, skal der udpeges en web-master, som har til opgave at kontrollere linksene jævnligt og finde erstatninger for dem som ikke fungerer mere. Man kan få et software program der automastisk kontrollerer alle links f.eks. kl. 02.00 den 1. hver måned og det letter arbejdet. Men stadig skal man jævnligt søge på nettet og finde nye relevante links. Det er IT-mediets styrke at det ved jævnlig opdatering aldrig forældes - derfor er det værd at bruge tid på!

Der er visse savn i forhold til siden bla. en opslagsfunktion sådan at f.eks. ordet "Parlamentarisme" kunne slåes op i et index på siden. Desuden ville et vindue til at skrive sine svar på spørgsmålene have været ideelt, idet man så havde været uafhængig af papir og blyant i sit arbejde med cd-rommen. Disse funktioner ville have øget udnyttelsen af mediet, idet det ville have bidraget til interaktivitet.

Web-siden er meget brugervenlig, overskuelig og funktionel pga. layout og struktur. Farvevalget er æstetisk godt valgt. Det giver hjemmesiden et meget harmonisk præg at den samme farve og struktur går igen. Siderne virker ikke teksttunge.

Vi ser store muligheder i en web-side som denne. Den er et rigtig godt alternativ til en traditionel gennemgang af en tekst- og "begrebstung" teoribog. Her bliver IT et godt motiverings- og indlærings redskab som gør den studerende aktiv i forhold til tilegnelsen af stoffet.

Som efterskrift kan tilføjes at web-siden er blevet brændt på en cd-rom, og at denne, såvel som websiden aldrig er blevet publiceret uden for Aalborg Seminarium. De personer der efterfølgende har afprøvet cd-rommen har kun lånt Peter Gorms egen cd-rom og herefter afleveret den igen. Forlaget Columbus og forfatteren Jørgen Goul Andersen var positive overfor projektet, men "Det innovative projektet´s" udviklingskontrakt forhindrede at cd-rommmen kunne udgives og evt. indbringe penge.

Se den fulde version på nettet.

http://members.tripod.com/innovativ/index.htm