Samfundsfag

"Gymnasielæreres udtalelser"


Det har været godt at arbejde med Goul A på denne måde. Mest fordi jeg ad den vej har fået vist mine studerende hvordan de kan bruge Internettet og jeg tror faktisk at de fagligt har fået en del ud af det. Så det er ikke kun det faglige indhold i kapitlerne der er godt, men også selve inddragelsen af mediet i undervisningen. Min egen mening om strukturen i de studerendes arbejde er, at diskussionsspørgsmålene er gode og etableringen af de forskellige links er også meget anvendelig, f.eks til undervisningsforløb. Spørgsmålene til selve teksten forekommer mig dog lidt kedelige og baseret på en god portion udenadslære, som jeg nok vil stille spørgsmålstegn ved.

Men som sagt: Mine studerende ville ikke have kunnet drive det så vidt og jeg synes at det er et flot arbejde.

M.v.h. Kirsti


Ideen med at opstille kernestof,kontrol- spørgsmål, diskussionsoplæg mv. synes jeg er god. Henvisninger til suppl. litt, eksperter etc. er ligeledes en fremragende service for studerende, der vil grave lidt dybere. Der kan indvendes, at visse kontrolspørgsmål er reduktionistiske og lægger op til forenklede svar og måske begrænset forståelse (ex. 1,3 1,10 1,16), men via konferencerne er det vel muligt at opstille mere komplekse forslag til besvarelse af spørgsmålene.

Jeg imødeser med stor interesse videreudviklingen af projektet.

Steen Just


Vi har været inde og arbejde med jeres gennemgang af "Politik og Samfund i forandring", og vil her lige give et kort feed back.

Vi er imponeret over det store arbejde, I har lavet. Vi er ikke selv særligt meget inde i computer-verdenen, men det er åbenlyst, at I har gjort en masse ud af at gøre det så brugervenligt som overhovedet muligt.

Det første vi arbejdede med var kontrol- spørgsmålene, som vi mener var det eneste "svage punkt" i jeres arbejde. Vi mener ikke, at kontrolspørgsmålene er en god måde at lære og forstå de forskellige sammenhænge i samfundet. Problemet med spørgsmålene er, at man blot skal svare ja eller nej. Derudover kunne vi ikke sætte de ringe om de rigtige svar, som vi blev bedt om.

Diskussionsspørgsmålene mener vi er langt mere relevante og lærerige, og det er fint, at I vedlægger jeres bud på svarene på oplæggene.
Godt at der er henvisning til supplerende litteratur.
Ideen med linksene er også supergod, selv om der dog er enkelte links, der ikke virker. Alt i alt et flot og anvendeligt stykke arbejde!

Med venlig hilsen

Lars Brøndum Nielsen og Anne Sophie Kristiansen Hjørring Seminarium.