Det Digitale Nordjylland

Konsulentafdelingen på Danmarks Biblioteksskole v/  konsulent Peter Gorm Larsen fra Aalborg afdelingen er blandt vinderne af en projektkonkurrence om IT-projekter og har fået 1,4 mio.kr. i støtte til projektet ”Informationskompetence og videnstyring i små og mellemstore virksomheder”. 

- Det hele startede med, at Klaus Aastrup blev ringet op af Projektkonsulent Keld Vestergaard fra NIVU (http://www.novi.dk/nivu/), der mente, at det netop var en biblioteksfaglig ballast, der skulle til for at styrke de små og mellemstore virksomheder i Nordjylland. Kontakten landede hos mig, fortæller Peter Gorm Larsen. Derfor blev lektor Marianne Hummelshøj fra Biblioteksskolen også knyttet til projektet som ekspert i informationskompetence.

Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands projektkonkurrence 2000 begrunder valget således:

Projektforslaget er innovativt, idet det gennem målrettet kompetenceudvikling øger SMV’ers informationskompetencer i forbindelse med søgning, vurdering og styring af de digitale informationer/viden, der er essentiel for virksomhedernes konkurrenceevne. Projektforslaget lægger samtidig op til netværksdannelse således, at disse kompetencer sikres udvikling og fornyelse. Ligeledes bidrager projektforslaget til opfyldelse af målsætningen om den lærende region særligt inden for et område og en målgruppe, der i Nordjylland hidtil har stået svagt. Projektkonsortiet består af højere uddannelsesinstitutioner og private virksomheder, hvilket sikrer en høj integration mellem teori og praksis. 

Projektkonsulent Keld Vestergaard, Informationsspecialist Mette R. Hedegaard, Lektor Lars Bo Henriksen fra Center for industriel produktion (http://www.cip.auc.dk/) og jeg har haft et særdeles frugtbart samarbejde, fortæller Peter Gorm Larsen. 

Den store udfordring består nu i at finde 10 virksomheder fra forskellige brancher, der er villige til at indgå i projektet. Og hver virksomhed skal bidrage med 20.000 kr.

Læs evt. mere om de øvrige vinderprojekter på denne adresse: http://www.detdigitalenordjylland.dk/

Et kort resume af projektet findes her: http://www2.db.dk/pgl/resume.htm
-bc